IOE là cuộc thi Olympic tiếng Anh của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cho học sinh phổ thông từ lớp 3 đến lớp 12 trên cả nước nhằm tạo động lực học tập, rèn luyện tiếng Anh cho học sinh. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn học sinh đăng ký IOE, đăng nhập IOE thi tiếng Anh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *