TEMIS là hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV, CBQL CSGDPT) thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục. Vậy temis.csdl.edu.vn Đăng Nhập thế nào hãy xem hướng dẫn dưới đây nhé.

Giới Thiệu Về Temis

Hệ thống này hướng tới một số nội dung cơ bản như: Xu hướng phát triển nghề nghiệp, nhu cầu bồi dưỡng, sự đánh giá về chương trình bồi dưỡng thường xuyên của đội ngũ GV, CBQL CSGDPT.

Giao diện đăng nhập hệ thống TEMIS
Giao diện đăng nhập hệ thống TEMIS

Ứng dụng TEMIS sẽ đánh giá giáo viên dựa trên 5 tiêu chuẩn: Phẩm chất nhà giáo; Phát triển chuyên môn, nghiệp vụ; Năng lực xây dựng môi trường giáo dục; Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội; Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục.

Hệ thống TEMIS giúp cơ quan quản lý các cấp, bao gồm: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo và các trường phổ thông thu thập đầy đủ các thông tin trực tuyến về:

  • Xu hướng phát triển nghề nghiệp của đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông dựa trên đánh giá theo chuẩn.
  • Theo dõi và ghi lại đánh giá của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông về các chương trình bồi dưỡng thường xuyên.
  • Thu thập thông tin về nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông làm căn cứ cho việc rà soát, cập nhật, điều chỉnh chương trình, tài liệu và các phương thức tổ chức học tập, hỗ trợ bồi dưỡng.

Hệ thống có tính năng xác định, đánh giá nhu cầu bồi dưỡng của từng cá nhân, trên cơ sở đó phát triển nghề nghiệp thường xuyên, liên tục. Các bước thực hiện trên hệ thống rất đơn giản, mỗi tiêu chí đánh giá đều phải đưa ra minh chứng, nên kết quả đánh giá sẽ có sức thuyết phục hơn rất nhiều. Thầy cô có thể truy cập Chương trình tập huấn và bồi dưỡng, rồi đăng ký môn học theo chuyên môn của mình để tham gia bồi dưỡng chương trình GDPT 2018.

Chức năng chính của hệ thống TEMIS

  • Giáo viên, cán bộ quản lý đánh giá sự phát triển năng lực với từng tiêu chí cụ thể.
  • Mỗi tiêu chí đánh giá đều kèm theo minh chứng.
  • Đưa tài liệu minh chứng lên hệ thống nhanh chóng.
  • Chức năng tự đánh giá cho phép hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng, giáo viên thực hiện bản tự đánh giá theo chuẩn nghề nghiệp.
  • Đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thực hiện đánh giá có 18 tiêu chí. Còn giáo viên, tổ trưởng gồm 15 tiêu chí.
  • Phiếu đánh giá hiển thị đầy đủ các tiêu chuẩn đánh giá.
  • Dễ dàng xem kết quả đánh giá, xem báo cáo.

Hướng dẫn nhập Đánh giá GVPT tại trang temis.csdl.edu.vn

Bước 1: Thầy cô nhập địa chỉ trang web https://temis.csdl.edu.vn/ hoặc bấm vào mục Temis tại taphuan.csdl.edu.vn

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản của taphuan.csdl.edu.vn nếu chưa đăng nhập

Đối với giáo viên:

– Menu dành cho giáo viên bao gồm Tổng quan, Tài liệu minh chứng, Tự đánh giá, Đánh giá của đồng nghiệp, Đánh giá của thủ trưởng.

– Click vào mục Tự đánh giá

– Check vào các mục tương đương với các tiêu chí mà thầy cô tự đánh giá mình.

– Nếu cần nhập minh chứng cho tiêu chí thì click vào dấu + màu đỏ ở cột cuối để mở cửa sổ nhập minh chứng, nhập Tên minh chứngMô tả chi tiết, nếu có tài liệu để chứng minh thì chọn hoặc kéo thả vào mục Tệp đính kèm

– Lưu lại bằng cách click nút ” + Tạo mới”

– Thầy cô có thể tạo nhiều minh chứng nếu cần.

– Sau khi đóng cửa sổ tạo minh chứng thì thầy cô có thể chọn các minh chứng cho tiêu chí của mình và click nút “Chọn … tài liệu minh chứng”

– Sau khi nhập xong thầy cô có thể click

“Lưu và chưa gởi đi”: nếu muốn chỉnh sửa tiếp và không gởi lên cấp trên, kết quả này vẫn chưa cập nhật cho tổ trưởng, do đó xem như thầy cô chưa đánh giá.

“Lưu và gởi đi”: Hoàn thành tự đánh giá và gởi lên cấp trên, lúc này tổ trưởng sẽ thấy được kết quả tự đánh giá của thầy cô.

– Kết quả tự đánh giá sẽ hiện ra sau khi thầy cô lưu lại. Thầy cô cóp thể bấm “Xuất excel BM1/PL2″ để in biên bản tự đánh giá của mình.

2. Đối với tổ trưởng:

Ngoài việc tự đánh giá, thầy cô có nhiệm vụ đánh giá tổ viên, do đó menu dành cho thầy cô sẽ là “Tổng quan”, “Tài liệu minh chứng”, “Tự đánh giá”, “Đánh giá đồng nghiệp”, “Đánh giá của thủ trưởng”. Ở phần này, thầy cô sẽ nhập đánh giá đồng nghiệp bằng cách click vào Đánh giá đồng nghiệp, kết quả như thầy cô thấy ở màn hình bên dưới, trong danh sách sẽ thiếu tên của chính thầy cô.

– Click chọn vào nút “Đánh giá” bên phải đồng nghiệp mà thầy cô muốn đánh giá, màn hình trống sẽ hiện ra như sau:

– Thầy cô có thể xem kết quả tự đánh giá của đồng nghiệp mình bằng cách “Click vào “Xem bản tự đánh giá”

– Thầy cô có thể nhập đánh giá của mình cho đồng nghiệp đó, nếu đồng ý với kết quả tự đánh giá của đồng nghiệp, thay vì nhập, thầy cô có thể lấy toàn bộ kết quả trên bằng cách click vào “Sử dụng kết quả tự đánh giá của GVPT”, kết quả tự đánh giá đó sẽ xuất hiện trên màn hình đánh giá như sau:

– Cuối cùng thầy cô có thể “Lưu và chưa gởi đi” hoặc “Lưu và gởi đi” để gởi lên cấp đánh giá cao hơn.

Bên cạnh đó, còn có rất nhiều chức năng khác rất hữu ích, thầy cô có thể truy cập hệ thống quản lý bồi dưỡng TEMIS để tìm hiểu thêm nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *