temis.csdl.edu.vn Đăng Nhập, Hướng Dẫn Sử Dụng Chi Tiết

TEMIS là hệ thống thông tin quản lý bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông (GV, CBQL CSGDPT) thông qua thu thập thông tin và chiết xuất báo cáo về thực trạng bồi dưỡng thường xuyên, đánh giá theo chuẩn trong cả hệ thống giáo dục. Vậy temis.csdl.edu.vn […]

Read More