Thư viện được thành lập năm 1960 cùng với sự thành lập Trường Thương nghiệp Trung ương. Những năm đầu, mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng Trường đã thành lập khá đầy đủ các Phòng, Ban chức năng, Phòng Giáo vụ (bao gồm bộ phận thư viện và phiên dịch)… dưới đây là bài viết hướng dẫn cách đăng nhập TMU nhanh nhất để học tập nhé.

Hướng Dẫn Đăng Nhập TMU Chi Tiết Nhất

Link Đăng Nhập : Đăng Nhập Ngay

Thông Báo Về Gia Hạn Nộp Đơn Xin Phép IMU

Sinh viên hoãn thi kỳ trước, sinh viên đủ điều kiện dự thi do đã hoàn thành nghĩa vụ học phí kỳ trước hoặc bị trùng lịch thi, muốn đăng ký thi hoặc đổi lịch thi bị trùng phải làm đơn theo mẫu (tải mẫu đơn tại http://daotao.tmu.edu.vn/vi/news/cac-bieu-mau/mau-don-xin-dang-ky-thi-hoc-phan-139.html) kèm theo minh chứng. Sau đó, sinh viên chụp ảnh đơn, minh chứng và thẻ sinh viên gửi về hòm thư : donxinthighepdhtm@gmail.com từ ngày 09/04/2022 đến 16h30 ngày 24/04/2022. Quá thời hạn nêu trên nhà trường sẽ không giải quyết.

Lịch đăng ký học kỳ I năm học 2022-2023

TT KHÓA THỜI GIAN ĐĂNG KÝ
1 K57 Từ 18h00 ngày 18/04/22 đến 16h30 ngày 19/04/22
2 K56 Từ 18h00 ngày 19/04/22 đến 16h30 ngày 20/04/22
3 K55 & khóa trước Từ 18h00 ngày 20/04/22 đến 16h30 ngày 21/04/22

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp

4 Chương trình 2 K19, K20, K21, K22, K23, K24 Từ 18h00 ngày 21/04/22 đến 16h30 ngày 22/04/22

Đăng ký học, đăng ký làm tốt nghiệp

5 Đăng ký rút bớt đợt 1 Từ 18h00 ngày 23/04/2022 đến 16h30 ngày 25/04/2022
6 Đăng ký bổ sung đợt 1 Từ 18h00 ngày 27/04/2022 đến 16h30 ngày 29/04/2022
Lưu ý: Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2 (vào đầu học kỳ chính), sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021

(Dành cho sinh viên học chương trình 1)

Khi đăng ký học tập sinh viên cần tuân thủ theo các hướng dẫn sau:

TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ:

* Một số điểm cần lưu ý:

– Sinh viên K53, K54,K55 nếu còn nợ học phần hoặc có một số học phần từ các kì trước chưa đăng ký học nên thực hiện quá trình đăng ký học theo thứ tự ưu tiên như sau: Đăng ký học lại hoặc Đăng ký học với khóa sau; sau đó đăng ký thêm các học phần theo tiến độ học chuẩn & học nhanh.

– Đối với sinh viên K53, K54,K55: Tổng số tín chỉ học tập mà sinh viên đăng ký học (bao gồm cả các học phần học lại, học chuẩn và học nhanh) phải nằm trong giới hạn số tín chỉ mà sinh viên được đăng ký căn cứ vào xếp hạng học lực của sinh viên, cụ thể:

+ Sinh viên xếp hạng học lực Yếu (ĐTBCTL <2.00) được phép đăng ký  tối thiểu 10TC và đăng ký tối đa 20TC.

+ Sinh viên xếp hạng học lực Bình thường (TBCTL >=2.0) được phép đăng ký tối thiểu là 10TC và tối đa là 25TC.

+ Đối với sinh viên K53 không bị khống giới hạn số tín chỉ tối thiểu.

– Đối với các Học phần Giáo dục thể chất (GDTC): Sinh viên K54,K55 chỉ được chọn đăng ký 1 học phần trong các học phần đã đưa ra đối với chuyên ngành. Khóa 55 các chuyên ngành không tổ chức học GDTC kì 1/2020-2021 bao gồm 55C,I,LQ,P,Q,QT,U.

– Thực hiện theo thông báo 766/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 10 tháng 10 năm 2018 về tổ chức thi đánh giá chuẩn kỹ năng tiếng Anh và công nghệ thông tin cho sinh viên chính quy.

Đối với các lớp học phần Tiếng Anh 1 mã HP ENTH3011, Tiếng Anh 2 mã HP  ENTH3111, Tiếng Anh 3 mã HP ENTH5611, chỉ dành cho đối tượng sinh viên từ khóa 52 trở đi, sinh viên các khóa trước không được đăng ký vào các lớp có mã học phần này vì từ K52 học tiếng Anh theo chương trình mới, không tổ chức thi hết môn (Sinh viên K51 và sinh viên khóa trước còn nợ học phần Tiếng Anh 1 mã HP ENTH1411, Tiếng Anh 2 mã HP  ENTH1511, Tiếng Anh 3 mã HP  ENTH1611, Tiếng Anh 4 ENTI2411 phải lựa chọn học thay thế bằng một trong các học phần học phần Kỹ năng nghe ENPR6311; Kỹ năng đọc ENPR6211; Kỹ năng nói ENPR6411; Kỹ năng viết ENPR6511 cùng K56 để học thay thế )

Sinh viên K53 và khóa cũ tích lũy đủ số tín chỉ yêu cầu theo Quy định 1291/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 25 tháng 10 năm 2019 “Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo đại trà học kỳ 2(2019-2020) và năm học 2020-2021” (tạm tính cả các học phần đăng ký và học học kì II năm học 2019-2020). Sinh viên K53 và khóa trước làm tốt nghiệp phải tích vào mục đăng ký làm báo cáo thực tập tổng hợp và khóa luận tốt nghiệp theo lịch đăng ký* Xem kết quả học tập theo chương trình đào tạo:

            Trước khi đăng ký học sinh viên cần xem kỹ chương trình đào tạo của mình bằng cách Click vào mục KẾT QUẢ HỌC TẬP THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO. Tại đây, sinh viên sẽ biết được các thông tin sau:

– Chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành của mình

– Kết quả học tập các học phần mình đã học

– Các học phần đang học trong học kỳ II (2019-2020) sẽ được tích dấu “*”

– Các học phần sẽ được dự kiến tổ chức học trong học kỳ nào của  khóa học (học kỳ 1-7)

– Các học phần học trước quy định đối với từng học phần (nếu có)

– Các học phần đã đăng ký trong học kỳ III (2019-2020) sẽ không được phép đăng ký trong học kỳ I (2020-2021).

* Xem thời khóa biểu và lựa chọn các HP sẽ đăng ký học:

Để xem thời khóa biểu của tất cả các khóa, sinh viên Click vào mục THỜI KHÓA BIỂU

Sinh viên cần xem kỹ thời khóa biểu của từng khóa để lựa chọn lịch học phù hợp, đặc biệt đối với sinh viên phải học lại các học phần còn nợ  hoặc chưa đăng ký học các học phần đã mở theo tiến độ chuẩn từ các học kỳ trước hoặc sinh viên có nhu cầu học theo tiến độ nhanh.

Lưu ý: Khi xem thời khóa biểu cần xem kỹ thời gian giảng dạy học phần; một số học phần được bố trí giảng dạy trong toàn học kỳ; một số khác được bố trí giảng dạy trong một khoảng thời gian nhất định.

THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP:

            Sau khi nghiên cứu kĩ  chương trình đào tạo và thời khóa biểu của học kỳ, sinh viên lập được danh mục các học phần dự định đăng ký học, sau đó sinh viên bắt đầu thực hiện công việc đăng ký học bằng cách Click vào mục ĐĂNG KÝ HỌC.   Lúc này trên trang đăng ký học sẽ xuất hiện:

HỌC LẠI      HỌC VỚI KHÓA SAU      HỌC CHUẨN         HỌC NHANH

Tùy thuộc vào kết quả học tập của các kỳ trước, sinh viên có thể lựa chọn đăng ký học lại, học với khóa sau, học chuẩn hay học nhanh.

– Mục HỌC LẠI dành cho những SV còn nợ học phần (học phần đạt điểm F) hoặc muốn học cải thiện điểm (nếu học phần đó đạt điểm D+ trở xuống). Để đăng ký học lại, học cải thiện điểm hãy Click vào mục  HỌC LẠI và đăng ký các học phần mình còn nợ hoặc muốn cải thiện điểm có trong thời khóa biểu thuộc chuyên ngành của sinh viên trong học kỳ này.

– Mục HỌC VỚI KHÓA SAU dành cho những SV chưa đăng ký học các học phần đã mở theo tiến độ chuẩn từ các học  kì trước. Để đăng ký học, sinh viên Click vào mục HỌC VỚI KHÓA SAU  và đăng ký các học phần mình chưa học theo đúng chương trình đào tạo của mình.

– Mục HỌC CHUẨN dành cho việc đăng ký học các học phần theo thời khóa biểu của khóa học mà sinh viên đang theo học. Tương tự như trên, để đăng ký học theo tiến độ chuẩn hãy Click vào mục  “HỌC CHUẨN”. Sinh viên không có học phần nợ, không có nhu cầu học nhanh chỉ cần đăng ký học ở mục này.

– Mục HỌC NHANH dành cho những sinh viên K54, K55 có nhu cầu học theo tiến độ nhanh. Tương tự như trên, để đăng ký học nhanh hãy Click vào mục  “HỌC NHANH” và  thực hiện đăng ký các học phần theo thời khóa biểu.

Lưu ý: Trong quá trình đăng ký, khi click vào các mục trên, có những học phần sinh viên sẽ không thể đăng ký được do sinh viên đã vi phạm điều kiện học phần học trước (sinh viên chưa đăng ký học học phần học trước A của học phần B nên không đăng ký được học phần B), cụ thể có 2 trường hợp sau:

– Nếu học phần A (là học phần học trước của học phần B) không được tổ chức học trong học kỳ của chuyên ngành sinh viên theo học, học phần B sẽ bị hiển thị mờ và sinh viên không thể click được vào học phần B

– Nếu học phần A (là học phần học trước của học phần B) được tổ chức học trong học kỳ của chuyên ngành sinh viên theo học, sinh viên muốn đăng ký thành công học phần B PHẢI  đăng ký học học phần A

Trong thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 (sau khi kết thúc thời gian đăng ký chính thức) và đợt 2 (tuần thứ 2 đầu của học kỳ với điều kiện sinh viên không đăng ký rút bớt ở tuần thứ 1) nhà trường sẽ cho phép sinh viên đăng ký học với tất cả các lớp học phần thuộc các chuyên ngành khác (nếu còn chỗ)

Sau khi đã lựa chọn các học phần trong các mục trên, sinh viên Click nút Đăng ký học

KẾT THÚC ĐĂNG KÝ:

– Kiểm tra lại lịch học của mình xem đã chính xác chưa bằng cách bấm vào mục Lịch học.

– Để kết thúc quá trình đăng ký sinh viên PHẢI bấm vào nút KẾT THÚC LÀM VIỆC.

Áp dụng theo Quyết định số: 598/QĐ-ĐHTM-QLĐT  “về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo hệ đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ” nhà trường sẽ cho sinh viên đăng ký 2 đợt rút bớt và bổ sung cụ thể trong học kì 1 năm học 2020-2021 như sau:

– Thời gian đăng ký rút bớt  đợt 1 từ 07h30 ngày 15/05/2020 đến 16h30 ngày 19/05/2020

– Thời gian đăng ký bổ sung đợt 1 từ 07h30 ngày 20/05/2020 đến 16h30 ngày 25/05/2020

– Thời gian đăng ký rút bớt  đợt 2  từ 07h30 ngày 03/08/2020 đến 16h30 ngày 07/08/2020

– Thời gian đăng ký bổ sung đợt 2 từ 07h30 ngày 10/08/2020 đến 16h30 ngày 14/08/2020

Lưu ý:  Trong đợt đăng ký rút bớt, bổ sung đợt 2, sinh viên đăng ký rút bớt học phần ở tuần thứ 1 không được phép đăng ký bổ sung ở tuần thứ 2 trong học kì chính.

Trước học kỳ 01 tuần (từ ngày 27/07/2020-02/08/2020) sinh viên cần xem và in lại Lịch học chính thức của cá nhân trong tài khoản.

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC KÌ I (Năm học 2020-2021)

(Dành cho sinh viên học chương trình đào tạo thứ 2)

TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ

*  Một số điểm cần lưu ý:

– Sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy dưới 2.0 phải tạm dừng đăng ký học tập trong kỳ I năm học 2020-2021.

– Tổng số tín chỉ đăng ký của 2 ngành trong học kì I năm học 2020-2021 không quá 28 tín chỉ .

– Sinh viên học chương trình đào tạo thứ 2 phải chủ động so sánh chương trình 2 với chương trình 1 để đăng ký học tập cho phù hợp.

– Sinh viên đăng ký chương thứ 2 phải lưu ý điều kiện học phần trước khi đăng ký (ví dụ đối với ngành Kế toán: Để được phép đăng ký HP Kế toán tài chính 1, sinh viên phải đăng ký và học HP Nguyên lý kế toán ở kỳ trước và  được xác nhận là đã học xong học phần).

– Đối với sinh viên K19,20,21,22  đã tích lũy đủ số tín chỉ theo chương trình 2 (tạm tính cả các học phần đăng ký kì II năm học 2019-2020) phải đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp trên trang web: dangky.tmu.edu.vn theo lịch đăng ký.

Sinh viên K19,20,21,22 đủ điều kiện thực tập và làm tốt nghiệp phải nghiên cứu kỹ Quy định 1291/QĐ-ĐHTM-QLĐT ngày 25 tháng 10 năm 2019 “Về việc thực tập và làm tốt nghiệp đối với sinh viên đại học chính quy chương trình đào tạo đại trà học kỳ 1(2020-2021) và năm học 2020-2021”. Sinh làm tốt nghiệp phải tích vào mục đăng ký làm báo cáo thực tập tổng hợp và khóa luận tốt nghiệp theo lịch đăng ký.

Sinh viên chương trình 2 chỉ được đăng ký thực tập và làm tốt nghiệp khi đã hoàn thành thực tập và làm tốt nghiệp ở chương trình thứ nhất.

* Đối với chương trình đào tạo thứ 2 của K23:

– Tài khoản đăng nhập là mã sinh viên chương trình đào tạo thứ 2

– Mật khẩu đăng ký: Sinh viên vẫn dùng mật khẩu của mã sinh viên chương trình đào tạo thứ 1.

Ví dụ: Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng 17D180134 đăng ký chương trình đào tạo thứ 2 ngành Kế toán thì mã sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 là D17D180134.

* Xem thời khóa biểu và lựa chọn các HP sẽ đăng ký học:

Để xem thời khóa biểu của tất cả các khóa, sinh viên Click vào mục THỜI KHÓA BIỂU BẰNG HAI

Sinh viên cần xem kỹ thời khóa biểu để lựa chọn lịch học phù hợp.

THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ HỌC TẬP:

            * Sau khi đã nghiên cứu kỹ thời khóa biểu, lập được danh mục các học phần dự định đăng ký học, sinh viên bắt đầu thực hiện công việc đăng ký học bằng cách Click vào mục ĐK HỌC BẰNG HAI.   Lúc này trên trang đăng ký học sẽ xuất hiện các học phần tổ chức học trong kì I (năm học 2020-2021), sau khi đã lựa chọn các học phần sinh viên Click nút đăng ký học

KẾT THÚC ĐĂNG KÝ

– Kiểm tra lại lịch học của mình xem đã chính xác chưa bằng cách bấm vào mục lịch học

– Kết thúc quá trình đăng ký sinh viên phải bấm vào nút KẾT THÚC LÀM VIỆC.

Trước học kỳ 01 tuần (từ ngày 27/07/2020-02/08/2020) sinh viên cần xem và in lại Lịch học chính thức của cá nhân trong tài khoản.

Giới Thiệu Về IMU – Đại Học Thương Mại

LỊCH SỬ THÀNH LẬP & PHÁT TRIỂN

Thư viện được thành lập năm 1960 cùng với sự thành lập Trường Thương nghiệp Trung ương. Những năm đầu, mặc dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, nhưng Trường đã thành lập khá đầy đủ các Phòng, Ban chức năng, Phòng Giáo vụ (bao gồm bộ phận thư viện và phiên dịch)…

Năm 1965, Trường được giao nhiệm vụ đào tạo hệ đại học, Nhà trường tiếp tục đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, tăng cường mua sách cho Thư viện.

Năm 1971, bộ phận thư viện và bộ phận đánh máy, in tài liệu hợp thành một đơn vị là Phòng Thư ấn trực thuộc Ban Giám hiệu.

Năm 1974, Thư viện được tách ra và trở thành một đơn vị độc lập.

Năm 2001, Nhà trường quyết định cải tạo khu nhà ăn thành trụ sở thư viện với tổng diện tích 2.600m2. Thư viện được thiết kế thêm nhiều phòng chức năng phù hợp với một thư viện hiện đại.Năm 2002, Thư viện được đầu tư nâng cấp thành một thư viện điện tử với nhiều trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, công nghệ tiên tiến. Đây là bước đột phá trong quá trình hình thành và phát triển của Thư viện từ thư viện truyền thống lên thư viện điện tử đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế.

Quá trình tin học hoá: Bắt đầu từ năm 1998 từ việc áp dụng phần mềm Hệ thống lưu trữ và tìm kiếm thông tin CDS/ISIS for Dos và CDS/ISIS for Windows. Năm 2002 được trang bị phần mềm Hệ Quản trị thư viện tích hợp – Ilib 3.6 do Tập đoàn công nghệ CMC chuyển giao. Toàn bộ quá trình hoạt động của thư viện được tin học hóa hoàn toàn.

Năm 2012 nâng cấp phần mềm Ilib 3.6 lên phiên bản Ilib 6.0. Năm 2017, TTTT Thư viện tiếp tục triển khai áp dụng Phần mềm quản trị thư viện số – Digital Ilib nhằm quản lý và phục vụ bạn đọc khai thác sử dụng tài liệu điện tử, tài liệu số.

Trải qua hơn một nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, từ một tổ nghiệp vụ chuyên môn trực thuộc, đến nay Thư viện đã phát triển và trở thành Trung tâm Thông tin – Thư viện hiện đại với trang thiết bị tiên tiến, nguồn lực thông tin phong phú, đa dạng, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao vị thế của Trường Đại học Thương mại.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

Chức năng:

Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, lưu trữ và phát triển tài nguyên thông tin. Tổ chức thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp và phục vụ bạn đọc các tài nguyên thông tin đáp ứng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng, thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển công tác thông tin thư viện. Từng bước xây dựng Trung tâm trở thành thư viện điện tử hiện đại đáp ứng mục tiêu, chiến lược phát triển của Nhà trường.

– Tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên thông tin phục vụ yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học của cán bộ, giáo viên và sinh viên.

– Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học đội ngũ cán bộ thư viện.

– Thu nhận các tài nguyên thông tin trong trường (giáo trình, tạp chí, tài liệu hội nghị, hội thảo, đề tài nghiên cứu khoa học, luận án, luận văn, khoá luận…)

– Tổ chức sắp xếp, bảo quản, quản lý, kiểm kê các loại tài nguyên thông tin.

– Xây dựng hệ thống tra cứu, hướng dẫn và giúp đỡ bạn đọc tra cứu tìm tin, khai thác, sử dụng các nguồn tài nguyên thông tin.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

*******
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI
Mã trường: TMA
Địa chỉ: Số 79 đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại liên hệ: (024) 3764 3219; Fax: (024) 37643228
Điện thoại tuyển sinh: 0857.288.882, 082.352.6868
Cổng thông tin điện tử: tmu.edu.vn; tuyensinh.tmu.edu.vn.
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
Phương thức 1: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường (Quy định kèm theo Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Trường).
Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp:
(2.1) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển với kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2022, theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.1)).
(2.2) Kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế/chứng chỉ khảo thí quốc tế (ACT, SAT) còn hiệu lực đến ngày xét tuyển với kết quả học tập bậc THPT, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.2)).
(2.3) Kết hợp giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi (bậc THPT) cấp tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương hoặc giải Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia với kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, theo tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành (chuyên ngành) đăng ký xét tuyển, theo quy định của Trường (gọi tắt là phương thức (2.3)).
Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ) đối với thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc học sinh các trường THPT trọng điểm quốc gia (có danh sách kèm theo – Phụ lục 1)
Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do ĐHQG Hà Nội tổ chức năm 2022
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.
Tải Ngay Thông Tin Tuyển Sinh Chi Tiết 2022: Tải Ngay
Trên đây là thông tin đăng nhập TMU giúp bạn nhanh chóng đăng ký và đăng nhập hệ thống học tập tại trường đại học thương mại nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *