Gút Chóp Là Gì? Ơ Mây Zing Gút Chóp Em Là Trend Gì?

Thời gian gần đây giới trẻ rất thích thú khi sử dụng cụm từ ‘Ơ mây zing, gút chóp em‘ để bình luận với mục đích khen hay ‘cà khịa’ nhau trên mạng xã hội. Vậy cụm từ này là gì mà ai cũng nói? Gút Chóp Là Gì? “Ờ mây zing gút chóp em” là 1 cụm […]

Read More