Hot
14_14

RAINBOW YOGURT GIẢM 20% HÓA ĐƠN VÀO "HAPPY DAY" HẰNG TUẦN

Thời gian: 14/04/2016 - 31/12/2016

Thông tin khuyến mãi chương trình Happy Day

Hệ thống Rainbow Yogurt giảm 20% tổng hóa đơn vào thứ 2, thứ 4 hằng tuần, áp dụng cho toàn bộ cửa hàng tại TP.HCM và Biên Hòa

Không áp dụng cùng với các chương trình khuyến mãi khác