Nhập thông tin mua thẻ


Quý khách nhập đúng mã thẻ hoặc barcode được in trên thẻ Tiện Nghi Cuộc Sống.
VD: TT 0000 0000 0000 hoặc 000011111